Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/779 al Comisiei din 12 iunie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/250 în ceea ce privește datele de aplicare ca urmare a prelungirii termenului de transpunere a Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)