Uitvoeringsverordening (EU) 2020/779 van de Commissie van 12 juni 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/250 van de Commissie wat betreft de toepassingsdata na de verlenging van de termijn voor de omzetting van Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)