Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/779 tat-12 ta’ Ġunju 2020 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/250 fir-rigward tad-dati ta’ applikazzjoni wara l-estensjoni tal-iskadenza tat-traspożizzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/797 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)