Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/779 (2020. gada 12. jūnijs), ar ko pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/797 transponēšanas termiņa pagarināšanas attiecībā uz piemērošanas datumiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/250 (Dokuments attiecas uz EEZ)