Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/779 2020 m. birželio 12 d. kuriuo dėl pratęsto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/797 perkėlimo į nacionalinę teisę termino iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/250 nuostatos dėl taikymo datų (Tekstas svarbus EEE)