Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/779, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/250 muuttamisesta soveltamispäivien osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen määräajan pidentämisen vuoksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)