Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2010. gada 13. decembris ) par euro banknošu emisiju (pārstrādāta versija) (ECB/2010/29) (2011/67/ES)