Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 13. prosince 2010 o vydávání eurobankovek (přepracování) (ECB/2010/29) (2011/67/EU)