Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 315/68 tat-12 ta’ Marzu 1968 li jistabbilixxi l-istandards tal-kwalità għall-basal tal-fjuri, basal tal-qasab u tuberi