Věc C-332/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 23. dubna 2019 Hércules Club de Fútbol, S.A.D. proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 12. února 2019 ve věci T-134/17, Hércules Club de Fútbol v. Komise