Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. prosince 1969. # Società "Eridania" Zuccherifici Nazionali a další proti Komisi Evropských společenství. # Spojené věci 10 a 18-68. TITJUR Eridania a další v. Komise