Pisno vprašanje E-8710/10 Daciana Octavia Sârbu (S&D) za Komisijo. Posledice strupenega blata, ki vsebujejo težke kovine, na Madžarskem