Pisno vprašanje E-8625/10 Cristiana Muscardini (PPE) za Komisijo. Strupeno blato v Evropi