Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1251 z 15. júla 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Medzinárodnej rade pre cukor, pokiaľ ide o predĺženie platnosti Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992