Písemný dotaz E-1877/10 Georgios Papastamkos (PPE) Komisi. SZP – systémy s vysokou hodnotou pro životní prostředí