Písemný dotaz E-011362/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) Komisi. Proveditelnost progresivních politik