Věc T-229/12: Žaloba podaná dne 25. května 2012 — Advance Magazine Publishers v. OHIM — Eduardo López Cabré (VOGUE)