Písemný dotaz E-2539/10 Glenis Willmott (S&D) a Linda McAvan (S&D) Komisi. Náboženská svoboda v Nepálu