Písemný dotaz P-006105/11 Antolín Sánchez Presedo (S&D) Komisi. Rizika způsobená nevhodným používáním antibiotik