Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2011