Věc T-155/12: Žaloba podaná dne 2. dubna 2012 — Schulze v. OHIM — NKL (Klassiklotterie)