Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii#HLAVA IV - Zvláštní finanční ustanovení#Článek 181