Věc T-362/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. září 2016 – Lacamanda Group v. EUIPO – Woolley (HENLEY) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie HENLEY — Starší slovní ochranné známky Spojeného království a Evropské unie HENLEYS — Článek 8 odstavec 5 nařízení (ES) č. 207/2009 — Prospěch neprávem získaný z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky“