Rozhodnutí Komise ze dne 06/06/2011 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.6155 - GEM / DEME / ELECTRAWINDS OFFSHORE / SRIWE / Z-KRACHT / POWER@SEA / RENT A PORT ENERGY/ SOCOFE / JV) podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004. (Pouze anglické znění je závazné)