Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 8. březen 2012 Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 8. březen 2012.#Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra) v. Belgische Staat.#Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van Cassatie van België.#Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu – Úmluva TIR – Celní kodex Společenství – Spotřební daně – Přeprava uskutečněná na základě karnetu TIR – Nesrovnalosti při vykládce – Určení místa porušení předpisů – Výběr dovozního cla a spotřebních daní – Pravomoc.#Věc C-333/11.