Věc C-38/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 1. února 2008 Jörnem Sackem proti rozsudku Soudu prvního stupně (pátého senátu) vydanému dne 11. prosince 2007 ve věci T-66/05, Jörn Sack v. Komise Evropských společenství