Vec T-255/20: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. decembra 2020 – ClientEarth/Komisia (Žaloba o neplatnosť – Prístup k dokumentom – Komitológia – Technický výbor pre motorové vozidlá – Program 79. zasadnutia výboru – Právo na informácie uplatniteľné v členských štátoch Únie „pokia“ ide o emisie z ľahkých osobných vozidiel a z úžitkových vozidiel – Implicitné zamietnutie prístupu – Výslovné rozhodnutie prijaté po podaní žaloby – Zastavenie konania)