2010/690/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2010 o státní podpoře C 40/08 (ex N 163/08), kterou Polsko poskytlo společnosti PZL Hydral S.A. (oznámeno pod číslem K(2010) 5406) Text s významem pro EHP