Věc C-400/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court (Irsko) dne 6. srpna 2010 — J. McB. v. L. E.