Sdělení Komise týkající se disponibilního množství některých produktů v odvětví mléka a mléčných výrobků na první pololetí roku 2009 v rámci určitých kvót otevřených Společenstvím