Písemný dotaz E-005027/11 Alyn Smith (Verts/ALE) Komisi. Poplatky za přenos a rozvoj obnovitelných zdrojů energie