2012/604/EU: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. května 2012 k udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2010