Písemný dotaz E-000185/11 Kinga Göncz (S&D) Komisi. Zrušení soukromých důchodových fondů v Maďarsku