Věc C-46/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Ankenævnet for Uddannelsesstøtten (Dánsko) dne 26. ledna 2012 — L.N.