Písemný dotaz E-2605/10 Franz Obermayr (NI) Komisi. Povinné označování zboží pocházejícího z izraelských kolonií