Písemný dotaz E-011942/11 Bendt Bendtsen (PPE) Komisi. Daň z finančních transakcí a nekryté swapy úvěrového selhání