Písemný dotaz E-010769/11 Carl Schlyter (Verts/ALE) Komisi. Stížnost vůči členskému státu a postupy pro zajištění transparentnosti