Věc C-204/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. dubna 2010 Enercon GmbH proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 3. února 2010 ve věci T-472/07, Enercon GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)