Rozsudek Tribunálu (prvního senátu) ze dne 14. června 2012$