Písemný dotaz E-008498/11 Christine De Veyrac (PPE) Komisi. Protipěchotní miny v Bosně a Hercegovině