ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 563/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαρτίου 1995 για καθορισμό των εισφορών κατά την εισαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων