Písemný dotaz P-1014/10 Catherine Bearder (ALDE) Komisi. Biologická rozmanitost a podřizování ekologických priorit obchodním zájmům