Věc C-262/09: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 30. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Köln — Německo) — Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde, Marina Stöffler v. Finanzamt Bonn-Innenstadt ( „Volný pohyb kapitálu — Daň z příjmů — Osvědčení o korporační dani skutečně odvedené z dividend zahraničního původu — Zamezení dvojímu zdanění dividend — Sleva na dani u dividend vyplácených společnostmi rezidenty — Důkazy vyžadované ohledně započitatelné zahraniční daně“ )