Písemný dotaz E-3206/10 Syed Kamall (ECR) Komisi. Bezbariérový přístup v Evropě