Věc C-220/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším správním soudem (Česká republika) dne 11. května 2011 — Star Coaches s. r. o. v. Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu