Písemný dotaz E-002173/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) Komisi. Evropská agentura pro námořní bezpečnost: satelitní systém kontroly rybářských lodí