Věc T-294/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. června 2018 – Lion's Head Global Partners v. EUIPO – Lion Capital (Lion's Head) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Slovní ochranná známka Lion’s Head — Starší slovní ochranná známka Evropské unie LION CAPITAL — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“