TITJUR Belgien mod Kommissionen Kendelse afsagt af Domstolens Sjette Afdeling den 8. november 2007. # Kongeriget Belgien mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. # Appel - søgsmålsfrist - artikel 43, stk. 6, i Rettens procesreglement - originaleksemplaret af stævningen indleveret efter fristens udløb - afvisning - begrebet undskyldelig fejl - begrebet omstændighed, som ikke kunne forudses. # Sag C-242/07 P.