Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 8. listopadu 2007.