Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1738 ze dne 16. listopadu 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Asparago verde di Altedo“ (CHZO))